Lidmaatschap & Contributie

Onze vereniging kent alleen spelende leden en vrijwilligers. Onder vrijwilligers wordt verstaan teambegeleiders, trainers, commissieleden, bestuursleden, verenigingsscheidsrechters, assistent scheidsrechters, kantinebeheerder en consul; voor deze vrijwilligers betaalt de vereniging het lidmaatschap van de KNVB.

Voor spelende leden geldt het volgende:

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging, gericht aan de ledenadministratie, vóór 1 juni van het lopende seizoen. Als u niet tijdig opzegt zal € 25,-- in rekening worden gebracht om de reeds gemaakte kosten, zoals lidmaatschap van de KNVB, te kunnen verhalen. Het tussentijds opzeggen van het lidmaatschap onstlaat je niet van het betalen van contributie voor het lopende seizoen.

Leeftijdsindeling:

F-pupillen

vanaf 6 jaar tot 8 jaar

E-pupillen

vanaf 8 jaar tot 10 jaar

D-pupillen

vanaf 10 jaar tot 12 jaar

C-junioren

vanaf 12 jaar tot 14 jaar

B-junioren

vanaf 14 jaar tot 16 jaar

A-junioren

vanaf 16 jaar tot 18 jaar


De peildatum voor deze indeling is 1 januari van elk jaar. Als een speler op die datum de jongste leeftijd in de betreffende groep heeft bereikt, speelt deze speler in dat team. In bijzondere gevallen is dispensatie mogelijk om in een lager team te voetballen.

Contributie per verenigingsjaar (vastgesteld op de ALV van 11.12.2014):

Senioren

€ 147,--

A/B-junioren

€ 113,00

C-junioren/D-pupillen

€   97,00

E-pupillen

€   78,25

F-pupillen

€   68,25


De contributie wordt tweemaal per jaar automatisch geïncasseerd (augustus en februari). Hiervoor dient u het machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en, samen met uw aanmeldingsformulier, bij de ledenadministratie in te leveren.

Leden, die geen gebruik willen maken van de automatische incasso of waarvan de incasso is mislukt en leden, die betalingsachterstand hebben en een herinnering krijgen betalen voortaan € 5,-- administratiekosten (vastgesteld op de ALV van 9 september 2010).

Formulier Automatische_incasso

Ledenadministratie:  Dorien van Vilsteren    ledenadministratie@vvdieverwapse.nl